Jak długo jest ważny egzamin teoretyczny na prawo jazdy? Czy osoba, która wcześniej go zdała, musi – w przypadku niepowodzenia części praktycznej – podchodzić do niego ponownie? A jeśli nie, to czy kwestię szkoleń teoretycznych można sobie (kolokwialnie mówiąc) odpuścić? Na te wszystkie pytania odpowie niniejszy artykuł.

Ile ważny jest egzamin teoretyczny? Co mówią przepisy?

Zacznijmy od tego, że egzamin teoretyczny na prawo jazdy składa się aż z 32 pytań. Co ważne – dzielą się one na część specjalistyczną i podstawową. W tej pierwszej znajduje się 20 pytań, a w specjalistycznej – 12. Kursant ma 25 minut, by na nie odpowiedzieć. Co ważne – jeśli chodzi o pytania z części podstawowej, to można na nie odpowiedzieć wyłącznie poprzez opcje TAK lub NIE. W przypadku pytań specjalistycznych, konieczny jest wybór prawidłowego zdania (jedno z trzech).

W egzaminie teoretycznym na prawo jazdy ściśle uregulowany jest czas, jaki ma kursant na zapoznanie się z pytaniem i na udzielenie poprawnej odpowiedzi. W przypadku pytań „podstawowych” czas na zapoznanie się z każdym z nich trwa 20 sekund, a odpowiedź na każde z nich może trwać maksymalnie 15 sekund. Z kolei w pytaniach specjalistycznych, czasy te trwają odpowiednio 50 i 20 sekund.

Jak długo jest ważny egzamin teoretyczny na prawo jazdy i kiedy można go zdać?

W trakcie całego egzaminu kursant może uzyskać maksymalnie aż 74 punkty. Aby egzamin teoretyczny na prawo jazdy był uważany za zdany, konieczne jest zdobycie co najmniej 68 punktów. Oczywiście nie oznacza to, że kursant może popełnić aż sześć błędów. Wynika to z faktu, że pytania są w różnym stopniu punktowane. Niektóre z nich „wyceniane są” na 3 punkty, niektóre na 2, za jeszcze inne – za pojedyncze punkty.

Jak to wygląda w praktyce? Otóż w części podstawowej znajduje się 10 pytań za 3 punkty, 6 pytań za 2 punkty, a także 4 pytania za 1 punkt. Z kolei w części specjalistycznej umieszczono 6 pytań za 3 punkty, 4 pytania za 2 punkty i 2 pytania za 1 punkt. Mamy więc tu do czynienia z klasycznym systemem ważonym, który jest znacznie bardziej obiektywnym rozwiązaniem.

Jak długo jest ważny egzamin teoretyczny na prawo jazdy? Odpowiedź na to pytanie jest prosta: jest on ważny bezterminowo! Osoba, która zdała egzamin teoretyczny, nie musi ponownie do niego przystępować. Oczywiście do egzaminu można podchodzić w sposób wielokrotny, przy czym liczba podejść do niego może być wręcz nieograniczona. Niemniej bez zdania teorii nie można podejść do części praktycznej.

Procedury związane z przystępowaniem do egzaminu teoretycznego na prawo jazdy.

Zaletą „nowego” egzaminu na prawo jazdy, jest jego elastyczność. Wynika ona z faktu, że można do niego przystąpić samodzielnie i to bez zaświadczenia o odbytym kursie w szkole jazdy. Osoba, która chce przystąpić do egzaminu teoretycznego, musi jednak posiadać numer PKK. Kod ten jest przyznawany każdemu kandydatowi na kierowcę i – co ważne – towarzyszy mu on w trakcie procesu zdobywania uprawnień prawa jazdy. Numer PKK otrzymuje się w Wydziale Komunikacji wybranego Urzędu Miasta lub Gminy.

Na egzamin teoretyczny można zapisać się poprzez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, a także za pomocą niektórych witryn internetowych (warto je sprawdzić). W trakcie wypełniania wniosku (również elektronicznego) należy pamiętać o konieczności przedstawienia wszystkich, niezbędnych danych. Mowa tu oczywiście o danych osobowych, numerze PKK, dowodzie opłaty za egzamin teoretyczny, a także o dokumencie tożsamości. Po zakończeniu procedury weryfikacji, wybrany kandydat na prawo jazdy zostanie wprowadzony do puli osób, które przystępują do egzaminu teoretycznego.

Procedury związane z przystąpieniem do egzaminu na prawo jazdy są takie same, niezależnie od wybranej przez nas kategorii, różnią się jednak wymaganiami, które należy spełnić przed rozpoczęciem kursu. Na przykład chcąc zdobyć prawo jazdy na traktor, możemy wybrać kategorię T lub B.

Sprawdź także: https://agropedia.pl/

Ta pierwsza uprawnia jedynie do poruszania się traktorami po terenach rolnych, ale można uzyskać je już w 16 roku życia. Kategoria B jest dużo szersza, ale jej uzyskanie możliwe jest dopiero po ukończeniu 18 roku życia. 

Uwaga! Opłata za przystąpienie do egzaminu teoretycznego wynosi 30 złotych. Co ważne – jest ona taka sama w przypadku dowolnego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

Kilka słów podsumowania

Ile ważny jest egzamin teoretyczny? Według obowiązujących przepisów, jego ważność jest nieograniczona. Niemniej warto pamiętać, że przed rozpoczęciem kursu praktycznego, wiedza ta i tak będzie nam bardzo potrzebna.

Meta description: